Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminta alkoi 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa Lue lisää

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa toimintansa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteen liittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyvät seuraavat organisaatiot: Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Lue lisää

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen verkkosivu www.kp2019.fi on avattu

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen verkkosivu www.kp2019.fi tarjoaa kootusti tietoa maakuntauudistuksen taustoista, mahdollisuuksista sekä etenemisestä Keski-Pohjanmaalla. Maakuntauudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019. Maakuntauudistus sovittaa Lue lisää

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelu käyntiin ohjausryhmän hyväksynnän kautta

projorg

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen aloittaminen sai lopullisen hyväksynnän ohjausryhmän 1. käynnistymiskokouksessa 7.10.2016. Ohjausryhmän kokous hyväksyi esivalmisteluvaiheen organisaation, työryhmien jäsenyydet, työprosessin sekä maakuntauudistuksen visuaalisen ilmeen. Ohjausryhmä nimesi esityksen mukaisesti: ohjausryhmän puheenjohtajaksi Janne Lue lisää

Soiten palvelualuejohtajien valinta

Hallintosäännön 63 § (henkilöstövalinnat) mukaisesti toimialuejohtaja valitsee palvelualuejohtajat. Valinnassa on kuultava toimitusjohtajaa sekä johtajaylilääkäriä, johtajaylihoitajaa ja sosiaalijohtajaa. Poliittinen ohjausryhmä valitsi palvelualuejohtajien tehtäviin muutosmandaatilla viranhaltijat hoitamaan tehtäviä valmisteluprosessin ajan. Muutosmandaattien valintapäätökset Lue lisää

Pohjoisen ERVA:n yhteisestä toimintamallista sovittiin

Pohjoisen erityisvastuualueen (ERVA:n) luottamushenkilöt ja virkamiesjohto hyväksyivät OYS-ERVA kesäpäivillä esityksen yhteisestä Pohjoisen ERVA-toimintamallista luovutettavaksi ministeri Rehulalle. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 10.9.2016 mennessä lausuntoja terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisluonnoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston Lue lisää

Soiten toimialuejohtajat valittu

Keväällä 2016 Soiten poliittinen ohjausryhmä valitsi toimialuejohtajien tehtäviin sekä kehittämisyksikön johtajan tehtävään muutosmandaatilla viranhaltijat hoitamaan tehtäviä valmisteluprosessin ajan. Muutosmandaattien valintapäätökset perustuivat liikkeenluovutuksen piirissä olevan henkilöstön keskuudessa toteutettuun sisäiseen hakuprosessiin. Kaikki Lue lisää

Soiten valtuusto käynnisti kuntayhtymän päätöksenteon

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 13.6.2016. Järjestäytymiskokouksessaan valtuusto laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen valitsi toimikaudekseen perussopimuksen mukaiset toimielimet. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Soiten hallintosääntö. Valtuusto kutsui yksimielisellä Lue lisää